Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

news

04.07.2024

Rozgrywki

Odsłon: 207

Marcin Kotulski

Komunikat WGiD-Zgłoszenia do rozgrywek 2024/2025

Wydział Gier i Dyscypliny Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki podaje najważniejsze informacje i regulacje dotyczące nadchodzącego sezonu. 

W rozgrywkach sezonu 2024/2025 będą uczestniczyć zespoły, które zgłoszą swój udział do danej klasy rozgrywkowej e-mailem na adres wgid@kozkosz.pl i/lub sekretariat@kozkosz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2024 r., oprócz klasy młodziczek/młodzików B, gdzie termin upływa 25.09.2024 r.

Zgłoszenie drużyn po wyznaczonych terminach jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydium KOZKosz. Termin ten nie może przekroczyć 7 dni, a opłata wpisowa jest podwyższona o 100%.

Wszystkie zgłoszenia zespołów do rozgrywek będą realizowane za pośrednictwem systemu ESOR – załącznik nr 1 do RR KOZKosz na sezon 2024/2025. 

Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach organizowanych przez KOZKosz zobowiązane są do dostarczenia wypełnionych i opieczętowanych załączników: nr 1 – oświadczenie klubu, nr 3 – dane teleadresowe (KOZKosz) w terminie do 2 września 2024 r. (pod rygorem nie dopuszczenia klubu do rozgrywek/nałożenia kary finansowej), oraz informowania niezwłocznie KOZKosz o każdej zmianie.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest posiadanie licencji klubowej PZKosz i równoczesne wpłacenie wpisowego w wysokości odpowiadającej danej klasie z potwierdzeniem dokonanej wpłaty – nowo powstałe kluby w rozgrywkach młodzieżowych (U-19 i młodsi) zostają zwolnione z opłat wpisowych do danej klasy rozgrywek. W przypadku zgłoszenia przez klub drugiego zespołu w tej samej klasie rozgrywkowej zostaje on zwolniony z opłaty wpisowej za drugi zespół. Prolongata wpłaty wymaga zgody Zarządu KOZKosz. Kluby, które zgłoszą zespoły: kadetów/kadetek A i B są zwolnione z wpisowego za drugi zespół.

Zespoły z województwa świętokrzyskiego (ew. podkarpackiego) muszą przedłożyć  listę zgłoszeń zawodników (wg załącznika nr 2 – KOZKosz), potwierdzoną przez macierzysty, wojewódzki  OZKosz. (należy przesłać list e-mailem, oraz dołączyć do systemu ESOR).

Wniosek klubu o uprawnienie do gry zawodników i zawodniczek z zaznaczeniem klasy rozgrywek, (potwierdzony podpisem i pieczątką osoby upoważnionej!) należy dostarczyć wypełniony alfabetycznie wg wzoru: Załącznik nr 2 (inne nie będą przyjmowane!) e-mailem na adres wgid@kozkosz.pl , oraz dołączyć do zgłoszenia drużyny w systemie ESOR. Jest to warunek konieczny do uprawnienia zawodników przez WGiD i wydania licencji okresowej, a dotyczy również zgłoszeń dodatkowych w trakcie sezonu.

Zespoły, które do swoich nazw wprowadzają nazwę sponsora zobowiązane są wpłacić za każdą nazwę sponsora opłatę określoną w Regulaminie Opłat KOZKosz. Nazwa zespołu może składać się najwyżej z czterech członów.

 

Jednocześnie informuję, że szczegółowe zasady dot. Rozgrywek U12 i U11 zostaną opracowane w formie aneksu do Regulaminu Rozgrywek po konferencji przedsezonowej trenerów KOZKosz i po uwzględnieniu uwag i propozycji wszystkich zainteresowanych klubów i Wydziału Sędziów KOZKosz.

 

 

                                                           Przewodniczący WGiD KOZKosz

                                                                          Marcin Kotulski

 

Komunikat WGiD-Zapisy na sezon 2024-2025.pdf

 

 

Komunikat WGID-rozpoczęcie sezonu 2024-2025.doc

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Krakowski Nurt Basketu Amatorskiego
Obraz